VÄLKOMMEN TILL SOLSTA REDOVISNING!

Med dagens kommunikationsmöjligheter behöver du inte längre ha allt i huset. Du kan ägna dig åt det du är bäst på – din kärnverksamhet – och lägga ut andra delar som tar din dyrbara tid.

Vi på Solsta Redovisning kan på ett rationellt sätt hjälpa dig med hela eller delar av din ekonomi såsom redovisning, löner och övrig administration, genom att skräddarsy vår service efter just dina behov.

Vi vänder oss till mindre och medelstora företag som liksom vi ser fördelen med att ”outsourca” ekonomiavdelningen, både kostnads- och effektivitetsmässigt.

Aktuellt

Fåmansföretagsreglerna

31 maj 2016

Fåmansföretagsreglerna är under översyn och betänkandet var planerat till den 1 september. Utredningens sekretariat har dock inte varit fullt bemannat och man har begärt förlängning
av utredningstiden. Regeringen har nu fattat beslut om förlängning och uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2016.