VÄLKOMMEN TILL SOLSTA REDOVISNING!

Med dagens kommunikationsmöjligheter behöver du inte längre ha allt i huset. Du kan ägna dig åt det du är bäst på – din kärnverksamhet – och lägga ut andra delar som tar din dyrbara tid.

Vi på Solsta Redovisning kan på ett rationellt sätt hjälpa dig med hela eller delar av din ekonomi såsom redovisning, löner och övrig administration, genom att skräddarsy vår service efter just dina behov.

Vi vänder oss till mindre och medelstora företag som liksom vi ser fördelen med att ”outsourca” ekonomiavdelningen, både kostnads- och effektivitetsmässigt.

 

Viktiga datum 2022

Visa fler
Visa färre