Om oss

2007 bildades Solsta Redovisning AB och har sedan starten arbetat med små och medelstora företag. Affärsidén är att underlätta de administrativa delarna hos företagen.

Vår kundstock och styrka ligger i att vi kan tillhandahålla tjänster till flera olika typer av företag. Vi servar allt från den ”lilla enskilda firman” till större företag vars moderbolag ingår i börsnoterade koncerner.

Solsta Redovisning AB är en av Värmlands största redovisningsbyråer. Den 1 januari slogs vi ihop med VÅ-Bokföringsbyrå AB och idag är vi 10 medarbetare.

Våra Auktoriserade Redovisningskonsulter är medlemmar i branschorganisationerna FAR och SRF. FAR gav 2008 ut den första versionen av Reko som uttryck för god sed för redovisningskonsulter där målsättningen är att bidra till högre kvalitet på redovisningstjänster.

I och med medlemskapet förpliktigar sig företagen att följa Reko och vi har även haft förmånen att bli kvalitetskontrollerade och godkända av FAR under hösten 2009 och av SRF våren 2014.

Viktiga datum 2019

Visa fler
Visa färre