Om oss

2007 bildades Solsta Redovisning AB och har sedan starten arbetat med små och medelstora företag. Affärsidén är att underlätta de administrativa delarna hos företagen.

Vår kundstock och styrka ligger i att vi kan tillhandahålla tjänster till flera olika typer av företag. Vi servar allt från den ”lilla enskilda firman” till större företag vars moderbolag ingår i börsnoterade koncerner.

Solsta Redovisning AB är en av Värmlands största redovisningsbyråer. Den 1 januari slogs vi ihop med VÅ-Bokföringsbyrå AB och idag är vi 10 medarbetare.

Våra Auktoriserade Redovisningskonsulter är medlemmar i branschorganisationerna FAR och SRF. FAR gav 2008 ut den första versionen av Reko som uttryck för god sed för redovisningskonsulter där målsättningen är att bidra till högre kvalitet på redovisningstjänster.

I och med medlemskapet förpliktigar sig företagen att följa Reko och vi har även haft förmånen att bli kvalitetskontrollerade och godkända av FAR under hösten 2009 och av SRF våren 2014.

Viktiga datum 2018

20 november

Periodisk sammanställning för oktober 2018 ska ha inkommit till Skatteverket om du använder papper. Elektronisk inlämning ska ske senast den 26 november.

30 november

Årsredovisning och ev. revisionsberättelse ska finnas hos Bolagsverket för bolag med bokslutsdatum 3o april.

12 december

Slutskattebesked för dig som har bokslutsdatum 30 september, 31 oktober, 30 november eller 31 december 2017.

12 december

Sista dagen att betala underskott av slutlig skatt för enskilda näringsidkare och privatpersoner enligt slutskattebesked som skickats ut i september 2018.

12 december

Momsdeklaration för oktober 2018 och arbetsgivardeklaration för november 2018 ska ha inkommit till Skatteverket. Betalning som täcker dessa samt F- eller SA-skatt vara Skatteverket tillhanda.

17 december

Sista dagen att lämna inkomstdeklaration på papper för juridiska personer med bokslutsdatum 31 maj respektive 30 juni 2017.

20 december

Periodisk sammanställning för november 2018 ska ha inkommit till Skatteverket om du använder papper. Elektronisk inlämning ska ske senast den 27 december.

Visa fler
Visa färre