Löner

Att upprätta löner är en viktig process. De anställda ska ha rätt lön i rätt tid.

Vi kan hjälpa dig med beräkningar av löner, övertid, ob, traktamenten, semesterlöner m.m. och gör även löneutbetalningar om så önskas. Vi är alltid uppdaterade på lagar, lagändringar och på att gällande kollektivavtal följs. Vid behov skapar vi arbetsgivarintyg och andra viktiga dokument.

Vi kan även hjälpa till med arbetsgivardeklarationer, rapportering av kontrolluppgifter till Skatteverket samt rapportering till FORA, Alecta m.fl.

Tar du som ägare ut rätt lön? Vi för dialog med dig så att du har koll på lönetak, möjligheten till pensionsavsättning och din K10:a.

Vill du veta mer om Löner?

Jag accepterar solstaredovisning.se integritetsvillkor

Solsta Redovisning AB lagrar och använder personlig information såsom namn, mailadress och telefonnummer. Data delas inte med någon tredje part och används inte i annat syfte.

Viktiga datum 2019

Visa fler
Visa färre