Redovisning

Alla som driver en affärsverksamhet måste bokföra sina affärshändelser enligt bokföringslagen. Vi kan hjälpa dig med hela eller delar av ditt företags ekonomi och administration så att du kan fokusera på det du är bäst på – din kärnverksamhet!

Vi är en auktoriserad redovisningsbyrå och utför våra tjänster enligt god redovisningssed.

Den löpande redovisningen styrs efter ditt behov som kund. Efter varje avslutad månad eller kvartal skickar vi en kundanpassad rapport som gör att du som företagare alltid är uppdaterad och har koll på hur företaget går.

Vi kan erbjuda e-redovisning vilket gör det lättare att dela upp arbetet mellan kund och redovisningsbyrå. E-redovisning gör även att du som kund bättre kan följa den löpande redovisningen och alltid kan ta fram aktuella rapporter.

Vill du veta mer om Redovisning?

Jag accepterar solstaredovisning.se integritetsvillkor

Solsta Redovisning AB lagrar och använder personlig information såsom namn, mailadress och telefonnummer. Data delas inte med någon tredje part och används inte i annat syfte.

Viktiga datum 2019

Visa fler
Visa färre